Świat Supli Paweł Lisowski realizuje projekt  „Ryzyko walutowe”  w ramach:
Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa
Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy)

Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20

 

Numer projektu: WND-RPPD.01.04.01-20-2522/20

 

Celem projektu jest rozwój i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Świat Supli Paweł Lisowski polegającej na przygotowaniu i wdrożeniu strategii zarządzania ryzykiem w firmie. Przedsiębiorstwo zyska wiedzę z zakresu zmniejszania kosztów wymiany walut, neutralizacji ryzyka walutowego, odpowiedniego stosowania poszczególnych instrumentów finansowych do zabezpieczenia poszczególnych typów kontraktów importowych. Celem projektu jest ograniczenie wpływu zmian kursów walutowych na uzyskane przychody lub ponoszone koszty, co dodatkowo wpływa na zmniejszenie fluktuacji zysku i przepływów pieniężnych, a tym samym daje możliwość planowania rozwoju przedsiębiorstwa.

Firma Świat Supli Paweł Lisowski dzięki projektowi uzyska szanse na poprawę wyników finansowych. Skuteczne zarządzanie ryzykiem pozwali na ustalenie wartości przyszłych przepływów pieniężnych, a wykorzystanie korzystnych kursów walut da możliwość inwestycyjne na wyższe zyski w przedsiębiorstwie. Audyt ryzyka walutowego nakierowany jest na ustabilizowanie ryzyka walutowego w przedsiębiorstwie, co jest czynnikiem decydującym o pozycji konkurencyjnej na rynku i zdolności do dalszego rozwoju.

 

Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 47 000,00 PLN.

Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 39 950,00 PLN.